MEDIATION

Wat is mediation?

Mediation is bemiddeling tussen mensen en groepen die het niet met elkaar eens zijn. Hierbij gaat het vooral om het herstellen van de dialoog. De mediator is de procesbegeleider, de partijen werken zelf aan een oplossing. Die oplossing komt niet van de mediator.

Als mediator ben ik vrijwillig buurtbemiddelaar. Ik help buren zelf hun ruzies op te lossen. Mijn specialisatie is familiemediation: bemiddeling in familieconflicten en echtscheidingen. Zowel voor echtparen die willen scheiden als voor ex-echtgenoten die problemen ervaren na de scheiding. Vaak wordt er tijdens het scheidingstraject onvoldoende aandacht besteed aan de emotionele kant van scheiden.

Starten met mediation?

Direct starten met mediation?
Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Voor wie is mediation geschikt?

Wanneer je een conflict hebt, kan mediation je helpen bij het oplossen van problemen. Mediation is voor dergelijke situaties uitermate geschikt en effectief. Dit komt doordat de mediator fungeert als bemiddelaar.

Ook voor echtscheidingen is mediation een effectieve manier om uit elkaar te gaan. Het is een stuk voordeliger dan een gang naar de rechter en zorgt ervoor dat men na de officiële scheiding nog met elkaar door één deur kan. Vaak besteedt men tijdens het scheidingstraject onvoldoende aandacht aan de emotionele kant van scheiden. Tijdens mediation besteden we hier wél voldoende aandacht aan.

Hoe werkt mediation

Het proces begint met een vrijblijvende intake. Een klik tussen partners en mediator is erg belangrijk. Is deze onvoldoende aanwezig? Dan kunnen parters na afloop van het intakegesprek afzien van een vervolg.

Gaan we door? Dan tekenen beide partners een mediationovereenkomst. Daarin leggen we de afspraken tussen partners en mediator vast. De volgende punten worden vastgelegd:

  • Vrijwilligheid: partijen beginnen vrijwillig aan de mediation en kunnen tussentijds stoppen
  • Vertrouwelijkheid: alles wat tijdens een mediation wordt gezegd is vertrouwelijk
  • De gedragsregeling van de mediator volgens de Nederlandse federatie van Mediators.

Rol van de mediator

Een mediator is een onpartijdige procesbegeleider. Ik bereid de gesprekken voor, zorg voor gespreks- en procesbegeleiding en leg gemaakte afspraken vast. Een normaal gesprek is niet altijd mogelijk. Mijn taak is om deelnemers vanuit zichzelf te laten praten en geen verwijten te maken.

Bij echtscheidingen lever ik modellen voor het ouderschapsplan, het echtscheidingsconvenant en de uiteindelijke invulling daarvan. Eventueel zorg ik voor een berekening van de alimentatie. Waar nodig verzorg ik het aanleveren van stukken bij de advocaat die ze vervolgens aanmeldt bij de rechtbank.

Lees meer over mediator Eva van der Voorde

Het resultaat van mediation

Het uiteindelijke doel van mediation is om afspraken met elkaar te maken. Als mediator stuur ik hier tijdens de gesprekken op aan. Vaak zorgt mediation ervoor dat men na het proces weer op een normale manier met elkaar kan praten.

Echtscheidingsmediation is goedkoper dan een gang naar de rechter. Men krijgt een deskundig en betrokken mediator die zorgvuldig omgaat met het proces. Iemand die goed luistert, zorgt voor haar clienten en de kinderen die hierbij betrokken zijn. Met gevoel voor humor,een rustige uitstraling en een goed gevulde gereedschapskist met gesprekstechnieken.

Starten met mediation?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.